Hoşgeldiniz!
Hey Leydi!

Hey Leydi!

Cocuk Karekteri Hadisenin Çocukluk Resimleri

Yine bir Bebek Dünyası konusuyla karşınızdayım. Cocuk Karekteri Hadisenin Çocukluk Resimleri İnsan Karakterinin Oluşumunda Genetik Mi Çevre Mi Etkili? ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bebek Dünyası kategorisinde, cocuk karekteri ve hadisenin çocukluk resimleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Tüm leydilere armağanım olsun :)

Çocukların kıskanç, bencil olmamaları ve paylaşımcı olmaları için bebeklik dönemlerinden başlayarak karakter gelişimlerinde nasıl bir yol-yöntem...

insan karakterinin oluşumunda genetik mi çevre mi etkili? cocuk karakterı yapısı ınsan karakterı gelısırken kı surec ışın çağı çocukları karakterler çocuklarda karakter ve karakter özellikleri vs..

Cocuk Karekteri Hadisenin Çocukluk Resimleri İnsan Karakterinin Oluşumunda Genetik Mi Çevre Mi Etkili?

Çocukların Karakteri Gelişirken…

Bizim kız muziplik yapmaya bayılıyor. Karşısındakinin karakterini çözmeye görsün… Onu kızdırmaya bayılıyor! En büyük kurbanı da benim :) Birkaç ay evvel televizyonda Hadise çıktı. Eşim Murat da biraz da beni kızdırmak için; “Bu Hadise ne güzel, bayılıyorum ona” dedi. Ben de şakasına biraz suratımı astım. O gün bugündür televizyonda ne zaman hadise çıksa “Baba, Hadise çıktı” diyor. Arkasından da bana gelip; “Anne, babam Hadise’ye bakıyor” diyor :) Bu gidişle bizim evde gerçekten hadise çıkacak yani! Bu da yetmezmiş gibi Barbie bebeklerinden birinin adını Hadise koydu. Yüzünde muzip bir gülümseme ile “Hadisecim canım benim” diye bebeğini seviyor! Bizim kız fena valla!

Çok sevdiğim Yelda adında bir arkadaşım var. Ne zaman İpek’i sevmek istese İpek ondan kaçıyor. O da biraz buruluyor. Ondaki bu açığı yakalayan İpek başka arkadaşlarımı Yelda’nın gözünün içine baka baka öpüyor, seviyor. Sırf muzurluk olsun diye yani!  İpek’in muzip olması tamamen genetik özelliklerine bağlı… Babası bu konuda bir fenomendir :) Annesi de tatlı tatlı birileriyle uğraşmaya bayılır! Çocuk da haliyle böyle oldu.

Son dönemde bu özelliği belirgin hale geldiyse de gün geçtikçe karakterinin oluşmaya başladığını görüyorum. Kızdığı, sevdiği, üzüldüğü, sevindiği olaylar, davranışlar netleşmeye başladı. Bir çocuğun karakter gelişiminde genetik faktörler ne kadar rol oynasa da aile de büyük rol oynuyor.  7 yaşa kadar karakter gelişiminin oluştuğu düşünüldüğünde biz anne – babalar büyük görev düştüğü aşikar…

Bakın aile davranış şekilleri çocukları nasıl etkiliyor:

Aşırı koruyucu aile tipi: Anne-babanın aşırı koruyucu ve kollayıcı olduğu bir aile içinde başkalarına bağımlı ve kendine güvensiz çocuklar yetişmektedir.

Aşırı hoşgörü ve özen gösterme: Her tür doğru ya da yanlış davranışında kayıtsız şartsız hoşgörüyle cevap alan bir çocuk bencil olacak ve herkesin her ortamda dikkatini çekmeye bütün ilgiyi üzerinde toplamaya çalışacaktır.

Reddetme: Bazen bir çocuk ailesi tarafından birtakım sebeplerle reddedilir. Fiziksel ve psikolojik olarak ihtiyaçları ya karşılanmaz ve görmezden gelinir ya da çocuğa karşı düşmanca davranışlar sergilenir. Gelecekte kendisi de her şeye ve herkese karşı düşmanca davranacak çocuklar bu tip ailelerde yetişmektedir.

Baskı altına alma: Çocuğun her yaptığı her söylediği sürekli eleştirilerek çocuk uyarılır ve dışlanır. Böyle bir ailenin çocuğu isyankar bir yapıda ve aşağılık kompleksine sahip olarak yetişecektir.

Çocuğun her dediğini kabul etme: Çocuğun mutlak egemenliğinin olduğu böyle bir aile yapısında yetişen çocuklar zamanla çevrelerindeki diğer insanlar üzerinde de üstünlük kurmaya çalışırlar.

Çocuklar arasında kıyas ya da ayrım yapma: Maalesef bazı aileler çocuklar arasında tercih yapmakta ya da birbirleriyle kıyaslamaktadırlar. Bu tip bir davranış çocukta yetersizlik ve aşağılık duygularına yol açmaktadır

Hoşgörü ve kabul etme: Her şeyde olduğu gibi burada da abartıya kaçmayan bir hoşgörü ve çocuğu kabul etme  onu bütün özellikleriyle kabul etmek anlamına gelir. Yanlışlar elbette yine olabilir ama ailenin tutarlı ve anlayışlı tavırlar içinde olması doğru yönü belirlemede çok önemlidir. Kendine güvenen yapıcı olumlu sosyal ilişkileri sorunsuz çocuklar bu tip ailelerde yetişirler.

Bu açılardan bakıldığında çocuğun karakterinin oluşumunda temel belirleyicinin aile olduğu daha net olarak görülüyor. Hepimizin sağlam karakterli, kendine güvenen, mutlu, hoş görülü çocuklar yetiştirmesini diliyorum.

İyi Haftalar!

 

Cocuk Karekteri Hadisenin Çocukluk Resimleri Hakkında Bilgiler

Çocuk: Çocuk, bebeklik ve ergenlik çağları arasındaki insan. Genellikle konuşma ve yürüme kabiliyetleri kazanıldıktan sonra çocukluğun başladığı; cinsel gelişimin başladığı ergenlik dönemi ile birlikte çocukluk döneminin bittiği kabul edilir.
Çocukluk yaş grubu: Doğumdan 17 yaşı bitirene kadar geçen süre.
İnsan sindirim sistemi: İnsan sindirim sistemi mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır. Mekanik (fiziksel) sindirim molekülleri kücük moleküllere ayırmaktır.
İnsani Gelişme Endeksi: İnsani Gelişme Göstergesi (Human Development Index), Dünya'daki ülkeler için yaşam uzunluğu, okur yazar oranı, eğitim ve yaşam düzeyi doğrultusunda hazırlanan bir ölçümdür.
İnsan hakları: İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi: İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (İngilizce: Universal Declaration of Human Rights ya da kısaca UDHR), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Haziran 1948'de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948'de, BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir.
Genetik mühendisliği: Genetik mühendisliği, canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek, onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim alanıdır.
Genetik bozukluk: Genetik bozukluk, genlerde ve kromozomlarda görülen anomaliler sonucu ortaya çıkan durumdur. Kanser gibi bazı hastalıklar yaşam sırasında edinilen ve bazı hücrelerde görülen genetik anomaliler nedeniyle olsa da "genetik hastalık" terimi genellikle vücuttaki tüm hücrelerde bulunan ve döllenmeden beri varolan hastalıklar için kullanılır.
Genetik sürüklenme: Genetik sürüklenme ya da Sewall Wright etkisi, evrimsel sürecin temel mekanizmalarından biri. Bir popülasyonda kuşaktan kuşağa, tümüyle şansa bağlı olaylar sonucu genlerin
Genetik kod: Genetik kod, genetik malzemede (DNA veya RNA dizilerinde) kodlanmış bilginin canlı hücreler tarafından proteinlere (amino asit dizilerine) çevrilmesini sağlayan kurallar kümesidir.
Ekoloji: Ekoloji (veya çevre bilimi ya da çevrebilim), canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir.
Çevresel sinir sistemi: Çevresel sinir sistemi (ÇSS), beyin ve omurilik haricindeki sinirler ve gangliyondan oluşur. ÇSS'nin ana işlevi, merkezi sinir sistemi (MSS) ile organ ve uzuvlar arasındaki iletişimi (bağlantıyı) sağlamaktır.
Çevre mühendisliği: Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır.
Çevrecilik: Çevrecilik, çevre hareketini destekleme veya katılmaktır.

Cocuk Karekteri Hadisenin Çocukluk Resimleri Etiketleri

cocuk karekteri, hadisenin çocukluk resimleri, insan karakterinin oluşumunda genetik mi çevre mi etkili?, cocuk karakterı yapısı, ınsan karakterı gelısırken kı surec, ışın çağı çocukları karakterler, çocuklarda karakter ve karakter özellikleri, çocugun karakterinde genetik faktör, çocuğun karakterinin gelişimi, hadise küçük karekteri

Henüz yorum yok.

Yorum Ekleyin


− bir = 7