Hoşgeldiniz!
Hey Leydi!

Hey Leydi!

Çocuklar Neden Merak Eder Çocuklar Hangi Yaşta Neleri Merak Eder?

Yine bir Bebek Dünyası konusuyla karşınızdayım. Çocuklar Neden Merak Eder Çocuklar Hangi Yaşta Neleri Merak Eder? Cocuklar Hangı Yasta Nelerı Merak Eder ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bebek Dünyası kategorisinde, çocuklar neden merak eder ve çocuklar hangi yaşta neleri merak eder? hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Tüm leydilere armağanım olsun :)

: Video İsmi Çocuklar Merak Eder. Email Adresleri * (Emailleri virgül "," ile ayırınız). Mesajınız. ... : Video İsmi Çocuklar Merak Eder. Neden sakıncalı? Gönder.

cocuklar hangı yasta nelerı merak eder 6 yaşındaki çocuk neleri merak eder çocukların en çok merak ettiği sorular soyut kavramlar çocukların merak ettiği şeyler nelerdir vs..

Çocuklar Neden Merak Eder Çocuklar Hangi Yaşta Neleri Merak Eder? Cocuklar Hangı Yasta Nelerı Merak Eder

Çocuklar En Çok Hangi Soyut Kavramları Merak Eder?

Doku Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezinden Uzman Klinik Psikolog Serap Altekin “Çocuğun hangi kavramlar hakkında sorular soracağı, çevresinde hangi kavramları duyduğuna ve karşı karşıya kaldığı olaylara göre farklılık gösterir.” diyor.

Çocuklar en çok hangi soyut kavramlar ve temalar üzerine sorular sorarlar?

Çocuğun hangi kavramlar hakkında sorular soracağı, çevresinde hangi kavramları duyduğuna ve karşı karşıya kaldığı olaylara göre farklılık gösterir. Yaşanan bir kaybın ardından çocuğun ölümü merak etmesi ve sorgulaması ya da dinsel bir törende duyduğu Tanrı kavramını anlamlandırmaya çalışması doğaldır. Gelişim aşamalarına paralel olarak, çocukların ilk sorguladıkları şey cinsiyet farklılıklarıdır. Çocuklarda cinsiyet farklılıklarıyla, yani kız ve erkek çocukların vücutlarındaki farklılıklarla ilgili soruları  2. yaşta belirginleşirken; doğum ve cinsellikle ilgili soruları 3. ve 4. yaşlarda başlar. Bu yaşlarda çocuklar, ”ben nereden geldim ?” , ”nasıl doğdum ?” gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışırlar. 7-8 yaşına kadar çocuk, cinsel ilişki konusunda ayrıntıları anlamaya hazır değildir. 7-8 yaşından itibaren ise, mümkün olduğunca basit ve somut ifadelerle, ”babanın vücudundaki küçük bir tohumun, annenin içindeki minik bir yumurtayla birleşerek bir bebeğin gelişimini başlattığı” anlatılabilir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta; çocuğun oluşum yolunun ya da doğumunun idrar ve dışkı yolundan olmadığının ve sindirim sisteminden bağımsız olduğunun net bir biçimde iletilebilmesidir; bu konudaki yanlış anlaşılmalar, çocuklarda iğrenme, kaygı veya korku yaratabilir. 

Çocukların merak ettiği ve keşfetmeye çalıştığı bir diğer kavram da Tanrı kavramıdır. Çocuklar genellikle 4 yaşından itibaren Tanrı hakkında fikir yürütmeye başlar.  4 -7 yaşlar arasındaki çocukların Tanrı imgelemi, kendi gelişim aşamalarına ve zihinsel kapasitelerine uygun olarak somutlaştırma ve insanlaştırma şeklindedir; yani tanrıyı, ”gökyüzünde oturan yaşlı ve sakallı bir dede” olarak hayallerinde canlandırırlar. 7 -10 yaş arasındaki çocuklar ise, Tanrı’nın hala ”gökte oturduğunu” düşünmekle birlikte yavaş yavaş ona insanüstü bazı özellikler ve bir yücelik de atfetmeye başlar. 10 -12 yaşlarından sonra da çocuklar gelişim süreçlerine paralel olarak daha soyut  ve kompleks bir yaklaşım kazanırlar ve Tanrı’yı her an her yerde var olan soyut bir kavram olarak algılamaya başlarlar.

Peki çocuklara Tanrı kavramı açıklanmalı mı?

Tanrı inancını veya dinsel kavramları çocuğa aktarmak ya da aktarmamak anne ve babanın özel ve subjektif tercihine bağlıdır; bu bizim uzmanlık sınırlarımız içine giren bir konu olamaz. Ancak belki şu noktayı vurgulamak önemli olabilir; eğer çocuğa Tanrı kavramı öğretilmek tercih edilirse;  Tanrı’yı; kızan, yargılayan veya cezalandıran bir varlık olarak değil; koruyan, destekleyen, hoşgören, seven ve ödüllendiren bir varlık olarak aktarabilmek önemlidir.  Olumlu bir çerçevede tanımlanmış Tanrı kavramı ya da dinsel inanç; çocuğa güven, güç ve destek verebilecek nitelikte olabilir; aynı zamanda da ahlak, erdem, sevgi ve saygı gibi belirli sosyal değer ve normları kazanmasında yardımcı olabilir.

Anne babalar kaç yaşından sonra çocuklara bu tür kavram ve temaları öğretmeli?  Burada izlenecek yol ne olmalı?

Çocuklarla sözel iletişim kurulabildiği andan itibaren, yönelttikleri ilk sorularla birlikte bu kavram ve temalar hakkında konuşulmaya başlanabilir. Çocukların sorduğu sorulara yapılan açıklamalarda somut, net ve mümkün olduğunca az sözcükle oluşturulan ifadeler kullanılmalıdır. Yapılan açıklamalar ve verilen cevaplar; çocuğun yaşına, buna bağlı zihinsel, düşünsel ve duygusal gelişimine ve sosyokültürel altyapısına uygun olarak yapılandırılmalıdır.
Soruları cevapsız bırakmak, çocuğu belirsizlikle baş başa bırakmak anlamına gelir; bu da korku, kaygı, suçluluk, utanç ve tedirginlik duygularına neden olur. Çocuklar sorularına cevap aldıklarında rahatlar ve güvende hissederler; aynı zamanda da, soru sormak, sorgulamak ve bu yolla hayatı ve dünyayı keşfetmek yolunda cesaret ve destek bulurlar.

Ölümü nasıl anlatmalı? Çocuk  ölümü yadsırsa nasıl davranmalı?

Çocuk için, ölüm kavramı genellikle bir yakınının kaybı ile gündeme gelir; ölüm ve yokoluş tıpkı doğum ve varoluş gibi çocuğun ilk sorguladığı ve anlamlandırmaya çalıştığı kavramlar arasında yer alır.
3-4 yaşlarına kadar, çocuklar ölümü uzun bir uyku olarak algılarlar ve ölenlerin tekrar uyanacağını ve hayata devam edeceğini düşünürler. Bu, oyunlarında da çok net gözlenebilen bir özelliktir; oyun içinde bir kahramanın öldüğünü söyledikten birkaç dakika sonra onu yeniden oyuna dahil ederek devam ederler. Ancak 5-6 yaşlarından itibaren ölümün geri dönüşü olmayan bir kayıp olduğunu kabullenmeye başlarlar. Bu yaş grubundaki çocuklara ölüm, doğadaki örneklerden yararlanarak, bitki ve hayvanların yaşam döngülerinden yola çıkarak açıklanabilir. Daha büyük yaşlarda ise açıklamalar daha farklı ve detaylı olabilir.

Ölüm; çocukla sözel iletişim kurulabilen zamanlardan itibaren saklanmamalı; gerçek, yaşına uygun bir açıklamayla çocukla paylaşılmalıdır. Bir kayıp ve ölüm karşısında çocuk, cevapsız sorularla ve belirsizliklerle karşı karşıya bırakılmamalıdır. Ölümün ardından gelen yas süreci oldukça karmaşık bir süreçtir.  Çocuk; ölen kişiye, kendine ve geride kalan diğerlerine karşı kızgınlık, öfke, saldırganlık ya da suçluluk duygularını yönlendirebilir. Terkedilmişlik, yalnızlık ve buna bağlı korku ve kaygı hisleri yoğunlaşabilir; çocuk diğer yakınlarını ve sevdiklerini de kaybetme korkusu yaşamaya başlayabilir. Çocuk için baş etmesi zor ve karmaşık olan bu duygular, bir süre belirgin uyum bozukluklarına ve davranış problemlerine neden olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki her çocuğun algısı ve buna bağlı tepkisi farklı olabilir; önemli olan her çocuğun subjektif algısını, yorumunu ve deneyimini tanımlayabilmektir. Klinik çalışmalarımızda, çocuğun duygularını, algı ve yorumlarını, yaptığı resimlerden, oyunlarda canlandırdığı karakterlerden ve yarattığı hikayelerden yararlanarak tanımlar; ve yine bu sembolik yollarla çocuğun belirli duygu, düşünce ve davranışlarını yeniden yapılandırmaya çalışırız.

Ölümün ardından evdeki matem ortamı uzun süre sürdürülmemeli ve yaşanan kayıp nedeniyle çocuğa karşı aşırı koruyucu bir yaklaşım benimsenmemelidir. Günlük rutin hayat ve eski ilişkiler mümkün olduğunca aynı çizgide korunmalı; aile içindeki destek sistemleri harakete geçirilerek çocuğun boş ya da yalnız geçireceği zamanlar değerlendirilmeye ve paylaşılmaya çalışılmalıdır. Konuyu kapamak ya da ölen kişi hakkında konuşmaktan kaçınmak yerine; çocuk duygu ve düşüncelerini ifade etme konusunda cesaretlendirilmeli ve desteklenmelidir. Ölen kişiyle yaşanan olumlu anılar ve özellikler  vurgulamaya çalışılmalıdır.

Çocuğu cenazeye götürmeli mi?

Bu noktada çocuğun yaşı önemli bir değişkendir.  5-6 yaşlarından önce çocuklar için ölüm ve cenaze kavramları realiteyi yansıtır ölçüde net olamayacağı için, cenazeye katılmaları çok anlamlı değildir. 6-7 yaşından itibaren, ölüm kavramının biraz daha netleşmesi ve anlam bulması ile birlikte çocuklar cenazeye götürülebilir. Ancak burda en önemli olan unsur; çocuklara, olacakları net bir biçimde önceden anlatmaktır. Adım adım neyle karşılaşacaklarını anlatmakla ve yaşayacakları şeylere hazırlamakla, çocukların olası yorumlarına belli sınırlar getirilmiş olur. Anne babalar bu konuda zorlandıklarında zaman zaman profesyonel bir yardıma başvurabilirler. Böyle bir terapötik destek sürecinde, oyun terapisi aracılığıyla çocuğun duygularını güvenli bir biçimde dışa vurmasına yardımcı olurken bir yandan da çocuğu yaşayacağı sürece ve bu sürecin getireceklerine hazırlarız. Bu da çocukların daha güvenli ve rahat hissetmelerine; ve ölümün ardından gelen korku, kaygı, öfke, üzüntü ve yalnızlık gibi karmaşık duygularla baş etmelerine yardımcı olabilir.  

www.dokudanismanlik.com

Üfle Gelsin, Üfle Havlasın Bobbynin düdüklerini üfleyerek ona komutlar verebilir çocuğunuzu eğlendirebilirsiniz Haydi Alın
Üfle Gelsin, Üfle Havlasın Bobbynin düdüklerini üfleyerek ona komutlar verebilir çocuğunuzu eğlendirebilirsiniz Haydi Alın

dropdowncontent.init(“link1″, “right-bottom”, 500)
dropdowncontent.init(“link2″, “right-bottom”, 500)

Çocuklar Neden Merak Eder Çocuklar Hangi Yaşta Neleri Merak Eder? Hakkında Bilgiler

Çocuklar Duymasın: Çocuklar Duymasın, Türk aile komedi televizyon dizisi. Mint Prodüksiyon tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Raşit Çelikezer oturmaktadır.
Çocuklar Ne Olacak: Çocuklar Ne Olacak Star TV'nin Türkiyedeki televizyon dizisi.
Çocukların askerî kullanımı: Çocukların askeri kullanımı, birbirinden bağımsız üç şekilde görülebilir: Çocuklar doğrudan saldırılarda yer alabilir (çocuk askerler); hademe, casus, haberci, gözcü ya da seks kölesi olabilir ya da politik çıkar için canlı kalkan olarak veya propaganda için kullanılabilir.
Çocuklara Bilgisayar Projesi: Çocuklara Bilgisayar projesi, atıl durumdaki eski bilgisayarların toplanarak elden geçirilmesini ve GNU/Linux kurularak ihtiyacı olan çocuklara iletilmesini amaçlayan, Fazlamesai.net, Faber-Der, Beyoğlu Yerel Sivil Güçbirliği Merkezi'nin ortak çalışmasıyla yürütülen, ilk etapta 30 Mart 2006 tarihinden itibaren altı aylık bir süreci kapsaması planlanan bir projedir.
Çocuklar Bize Bakıyor (film): Çocuklar Bize Bakıyor (I Bambini ci Guardano), İtalyan yeni gerçekçi yönetmen Vittorio De Sica'nın 1944 yılı İtalya yapımı filmidir.
Nedensellik: Nedensellik, genel olarak nedensellik ilkesi olarak bilinen ve olay ve olguların birbirine belirli bir şekilde bağlı olması, her şeyin bir nedeni olması ya da her şeyin bir nedene bağlanarak açıklanabilir olması ya da belli nedenlerin belirli sonuçları yaratacağı, aynı nedenlerin aynı koşullarda aynı sonuçları vereceği iddiasını içeren felsefe terimi.
Neden (Candan Erçetin albümü): Neden, Candan Erçetin'in dördüncü albümüdür. 2002 yılında piyasaya sürülen albüm önemli bir özellik taşımaktadır.
Neden?: Neden?, Can Dündar'ın hazırlayıp sunduğu, Türkiye'deki ve dünyadaki güncel siyasi, sosyal ve ekonomik olayların uzmanlar, yazarlar, köşe yazarları, televizyoncular, gazeteciler, siyasetçiler, sivil toplum üyeleri tarafından ele alınıp tartışıldığı tartışma programıdır.
Neden (İbrahim Tatlıses albümü): Neden, İbrahim Tatlıses'in 2008 yılında piyasaya çıkmış olan albümüdür.
Meraklı Köfteci: Meraklı Köfteci, 1976 yapımı Türk filmi.
Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye: Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye, tiyatro oyuncusu ve yazar Savaş Dinçel'in Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerinden, ve anılarından yola çıkarak yazdığı tiyatro oyunu.
Meraklı Minik: Meraklı Minik, TÜBİTAK'ın Ocak 2007'den itibaren çıkarmaya başladığı aylık ve Türkiye'nin ilk okul öncesi çağındaki çocuklara yönelik bilim dergisidir.
Merak Etme Sen: 'Merak Etme Sen, 1986 yılında yayınlanan Ferdi Tayfur albümü.
Çocuklar Duymasın: Çocuklar Duymasın, Türk aile komedi televizyon dizisi. Mint Prodüksiyon tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Raşit Çelikezer oturmaktadır.
Çocuklar Ne Olacak: Çocuklar Ne Olacak Star TV'nin Türkiyedeki televizyon dizisi.
Çocukların askerî kullanımı: Çocukların askeri kullanımı, birbirinden bağımsız üç şekilde görülebilir: Çocuklar doğrudan saldırılarda yer alabilir (çocuk askerler); hademe, casus, haberci, gözcü ya da seks kölesi olabilir ya da politik çıkar için canlı kalkan olarak veya propaganda için kullanılabilir.
Çocuklara Bilgisayar Projesi: Çocuklara Bilgisayar projesi, atıl durumdaki eski bilgisayarların toplanarak elden geçirilmesini ve GNU/Linux kurularak ihtiyacı olan çocuklara iletilmesini amaçlayan, Fazlamesai.net, Faber-Der, Beyoğlu Yerel Sivil Güçbirliği Merkezi'nin ortak çalışmasıyla yürütülen, ilk etapta 30 Mart 2006 tarihinden itibaren altı aylık bir süreci kapsaması planlanan bir projedir.
Çocuklar Bize Bakıyor (film): Çocuklar Bize Bakıyor (I Bambini ci Guardano), İtalyan yeni gerçekçi yönetmen Vittorio De Sica'nın 1944 yılı İtalya yapımı filmidir.
Hangi Avrupa?: Hangi Avrupa?, Banu Avar'ın anadilinde 2007 yılında basılan araştırma ve inceleme kitabı.
Hangi Seks: Hangi Seks, Attilâ İlhan'ın deneme kitabı. Erkek/kadın ve Kadın/erkek olmak üzere iki bölümden oluşan kitap,başta eşcinsellik olmak üzere dünyadaki ve Türkiye'deki cinsel eğilimleri irdelemektedir.
Hangi Parti Kazanacak?: Hangi Parti Kazanacak?, Aziz Nesin'in gülmece romanıdır. Kitabın adı kitabın başındaki aynı adlı gülmeceden gelmektedir.
Kedigiller: Kedigiller (Felidae), etçiller (Carnivora) takımına ait bir familya.
Meraklı Köfteci: Meraklı Köfteci, 1976 yapımı Türk filmi.
Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye: Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye, tiyatro oyuncusu ve yazar Savaş Dinçel'in Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerinden, ve anılarından yola çıkarak yazdığı tiyatro oyunu.
Meraklı Minik: Meraklı Minik, TÜBİTAK'ın Ocak 2007'den itibaren çıkarmaya başladığı aylık ve Türkiye'nin ilk okul öncesi çağındaki çocuklara yönelik bilim dergisidir.
Merak Etme Sen: 'Merak Etme Sen, 1986 yılında yayınlanan Ferdi Tayfur albümü.
Ederson Honorato Campos: Ederson Honorato Campos ya da kısacası Ederson (13 Ocak 1986, Parapuã) Brezilyalı futbolcu. Şu an Lazio takımında forma giymektedir.
Éder Bonfim: Éder Bonfim (d. 3 Nisan 1981), Brezilyalı futbolcu. Hazar Lenkeran'da forma giymektedir.
Ederlezi: Ederlezi, Balkanlardaki Çingene azınlığa ait, son dönemde oldukça popülerleşen bir halk şarkısıdır.
Éder dos Santos: Éder dos Santos Ramírez (1 Şubat 1984, Monterrey) doğumlu Meksikalı futbolcudur.
Edelweiss Harekâtı: Edelweiss Harekâtı (Almanca: Edelweiß), Kafkasya'da kontrolün Alman güçlerine geçmesini hedefleyen harekâttır.
Çocuklar Duymasın: Çocuklar Duymasın, Türk aile komedi televizyon dizisi. Mint Prodüksiyon tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Raşit Çelikezer oturmaktadır.
Çocuklar Ne Olacak: Çocuklar Ne Olacak Star TV'nin Türkiyedeki televizyon dizisi.
Çocukların askerî kullanımı: Çocukların askeri kullanımı, birbirinden bağımsız üç şekilde görülebilir: Çocuklar doğrudan saldırılarda yer alabilir (çocuk askerler); hademe, casus, haberci, gözcü ya da seks kölesi olabilir ya da politik çıkar için canlı kalkan olarak veya propaganda için kullanılabilir.
Çocuklara Bilgisayar Projesi: Çocuklara Bilgisayar projesi, atıl durumdaki eski bilgisayarların toplanarak elden geçirilmesini ve GNU/Linux kurularak ihtiyacı olan çocuklara iletilmesini amaçlayan, Fazlamesai.net, Faber-Der, Beyoğlu Yerel Sivil Güçbirliği Merkezi'nin ortak çalışmasıyla yürütülen, ilk etapta 30 Mart 2006 tarihinden itibaren altı aylık bir süreci kapsaması planlanan bir projedir.
Çocuklar Bize Bakıyor (film): Çocuklar Bize Bakıyor (I Bambini ci Guardano), İtalyan yeni gerçekçi yönetmen Vittorio De Sica'nın 1944 yılı İtalya yapımı filmidir.
Meraklı Köfteci: Meraklı Köfteci, 1976 yapımı Türk filmi.
Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye: Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye, tiyatro oyuncusu ve yazar Savaş Dinçel'in Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerinden, ve anılarından yola çıkarak yazdığı tiyatro oyunu.
Meraklı Minik: Meraklı Minik, TÜBİTAK'ın Ocak 2007'den itibaren çıkarmaya başladığı aylık ve Türkiye'nin ilk okul öncesi çağındaki çocuklara yönelik bilim dergisidir.
Merak Etme Sen: 'Merak Etme Sen, 1986 yılında yayınlanan Ferdi Tayfur albümü.

Çocuklar Neden Merak Eder Çocuklar Hangi Yaşta Neleri Merak Eder? Etiketleri

çocuklar neden merak eder, çocuklar hangi yaşta neleri merak eder?, cocuklar hangı yasta nelerı merak eder, 6 yaşındaki çocuk neleri merak eder, çocukların en çok merak ettiği sorular, soyut kavramlar, çocukların merak ettiği şeyler nelerdir, 6 yaşındaki çocuk en çok neyi merak eder, çocuklar neden merak eder?, merak kavramı ve çocuk gelişimi

Henüz yorum yok.

Yorum Ekleyin


5 × = kırk