Hoşgeldiniz!
Hey Leydi!

Hey Leydi!

Sosyal Duygusal Alanla Ilgılı Oyunlar Duygusal Alan İle İlgili Etkinlikler

Merhaba arkadaşlar, sosyal duygusal alanla ılgılı oyunlar ve duygusal alan ile ilgili etkinlikler ile ilgili bu yazıda Sosyal Duygusal Alanla Ilgılı Oyunlar Duygusal Alan İle İlgili Etkinlikler Sosyal Gelişime Uygun Oyunlar hakkında kısa güzel bilgiler bulabilirsiniz. İnşallah işinize yarayacağını düşünüyorum...Bebek Dünyası paylaşım uzmanı heyleydi.com'dan...

Çocuklar İçin ve Faydalı Oyunlar Kategorisinden Gelişim Alanlarına Göre Oyun örnekleri Konusununa Bakıyorsunuz.. ... Diğer oyunun başlamasını bekler. • SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM: -ÇİÇEK OYUNU: Yaş Grubu: 5-6.

sosyal gelişime uygun oyunlar sosyal gelişimle ilgili etkinlik duygusal alanla ilgili etkinlikler duygusal gelişimle ilgili etkinlik sosyal duyğusal alan etkinlikleri vs..

Sosyal Duygusal Alanla Ilgılı Oyunlar Duygusal Alan İle İlgili Etkinlikler Sosyal Gelişime Uygun Oyunlar

Duygusal Ve Sosyal Gelişimde Oyunun Rolü

İçindekilerDuygusal ve Sosyal GelişimSosyal Oyun GelişimiÇocuklar Neden Oyun Oynarlar?Grup Oyunlarında Benlik Kavramının GelişimiSosyal Kavramların Oyun Ortamında KazanımıSosyo-Dramatik OyunSosyal Gelişim ve Sosyo-Dramatik OyunSembolik ve Dramatik Oyunlarda Görülen Konuşma TürleriDramatik Oyunu Planlama 1. Duygusal Ve Sosyal Gelişimde Oyunun Rolü
Oyun, doğumdan sonra çocuğun beden uzuvlarını hareket ettirmesiyle başlayıp bunların koordinasyonu ile çeşitlilik kazanır. Bebek eliyle yakaladığı bir nesneyi ağzına götürür, yere vurur, ve nesnenin çıkardığı sese tepki gösterir. Bu davranışlar farklı nesnelerle tekrarlanır. Sosyal bağlamda bebeğin anne ile olan ilişkisi ise zamanla bakışmaktan gülümsemeye, sesler çıkarmaya, oyunsu mimiklere, sallanmaya ve zıplamaya dönüşür. Bebek bakıcısına güven duyduğu sürece oyunsu davranışlarını da geliştirecektir.Çocuk oyunda araştırır keşfeder ve öğrenir. Başkalarıyla bir araya gelir ve akranlarıyla ilişki kurar. Aynı zamanda korkularından, kaygılarından ve saldırganlık duygularından arınma olanağı bulur. Doğaçlama sosyo – dramatik oyunlar, hayal gücünü, üretkenliğini ve akıl yürütmeyi destekler. Oyun toplumsal davranışları pekiştirme aracı olarak da işlev görür. Sağlıklı çocuklar uygun ortamlarda daha çok oyun oynamaya yönelirler. 2. Sosyal Oyun GelişimiÇocuğun oyuna hazır olması, aile içindeki deneyimlerine ve içinde bulunduğu ortamlarla orantılıdır. Eğer çocuk ailede sevgi ve destek gördüyse, diğer yetişkinlerden saygı gördüyse ve çocuklarla oyun oynamışsa, başkalarıyla alışverişte bulunması oyun oynaması o denli kolaylaşacaktır. Eğer çocuk koşullu sevgi ve katı disiplinle eğitilmiş ise oyun ortamında mutlu olmak için dikkati üzerine çekmek isteyecek veya kabuğuna çekilip oyun dışı kalmayı tercih edecektir. 3. Çocuklar Neden Oyun Oynarlar?Çocukların oyun oynamaları birçok nedenle açıklanabilir. Öncelikle keyif aldıkları için ve araştırma ve keşfetmeye ilgi duydukları için oynarlar. Örneğin; ilk dönemlerde bebek, elinin parmaklarını keşfedip onları hareket ettirmekten hoşlanır. Okul öncesi çocuğu, bir kaptan diğerine suyu boşaltıp onun akışını izler ve kaplarda suyun aldığı şekli gözlemler. Aynı zamanda çocuk yaptığı davranışı beceri kazanmak için defalarca tekrarlar. Çocuk oyunda problem çözmeyi de öğrenir.4. Grup Oyunlarında Benlik Kavramının GelişimiÇocuk bir arkadaş grubuna üye olarak kendi hakkında bilmediği özelliklerini oyundaki deneyimleriyle öğrenir. Aile içindeki yerinden başka, yaşıtlarıyla birlikte olduğunda kendi benliği hakkında daha gerçekçi bir yapının farkında olacaktır. Yeteneklerini keşfedip, gruba ne gibi katkıları olduğunu sosyal ortamda görebilir. Bu şekilde güçlü ve zayıf yanlarını keşfeder, kabul görülme ve dışlanma gibi sosyal deneyimlerle karşı karşıya gelebilir. 5. Sosyal Kavramların Oyun Ortamında KazanımıToplumun değerleri arasında olan ait olma kavramını grup içinde yaşayarak öğrenmek mümkün olur. Bazı şeylerin kendine ait olup bazılarının ise olmadığını çocuk sosyal etkileşim içinde kavrar.a.PaylaşmaPaylaşma kavramını “ben ve diğerleri”nin aynı tür istek ve arzularını kabullenmeye başladığında anlayacaktır. b. Sırasını beklemeOyun ortamında paylaşılan oyuncakların kimsenin özel malı olmadığı için kullanıldıktan sonra başkasına verilmesi ve istendiğinde tekrar alınabilmesi kavramı ortak malların paylaşımını mümkün kılar. Bir oyuncakla oynarken, örneğin bisiklete binme vb. sırasını bekleme, çocuğa her zaman o oyuncakla tekrar oynayabileceği düşüncesini aşılar.c. RekabetKurallar çerçevesinde oynan oyun çocuğun diğerleri ile rekabete girmesini sağlar. Haksız rekabet ve çocukları birbirleri ile kıyaslanma oyunda çocuğun olumsuz duygular geliştirmesine yol açar. 6. Sosyal Gelişim Ve Sosyo-Dramatik OyunDramatik oyunların ortaya çıkışı çocuğun sosyal gelişimine bağlıdır. Bu süreçte çocukta belirli nitelikler kazanılmış olmalıdır.*Sosyal yaşam hakkında Bilgi Edinme: İnsanların sosyal yaşamdaki rolü, ilişkileri,bu rollerin nasıl uygulandığı ve ilişkilerin kişiyi nasıl etkilediğini öğrenir.*Sosyal Ortamda Diğerleriyle İletişim Kurma BecerisiRol dağılımında, kurguda ve davranışların gelişiminde uzlaşma.Bu niteliklerin gelişimi sürecinde temsili oyunda çocukların bazı bilişsel gelişim aşamalarından geçtiği izlenir.Kendinin dünyanın merkezi olduğu düşüncesinden uzaklaşması(18. aydan itibaren gelişmeye başlar).Nesne ve olayları bağlam dışı kullanabilmek. (İki yaş dolaylarında çocuklar somut nesnelerden sonra soyut sembolleri kullanmaya başlarlar ve nesneyi kavramlardan ayırma becerisini gösterme yoluna girerler).*Kaynaştırma:Birden fazla nesneyi veya davranışı daha karmaşık olaylar dizisi içinde kullanabilme7. Sosyo-Dramatik OyunlarDramatik oyunlarda çocuklar birkaç aksesuar yardımıyla müdahale edilmeden zaman içinde kendileri için önemli olan durumları yaşama geçirirler. Sosyo-dramatik oyunda çocuk deneyimlerini yeniden yaşayarak içgörü kazanır ve karşılaştığı durumları açığa çıkarma olanağı bulur. Bu tür oyunlarda gözlem çocuğun dünyayı nasıl algıladığı ve diğer insanlarla ilişkilerinde neler hissettikleri hakkında bilgi ediniriz. Sosyo-dramatik oyunlar arasında evcilik oyunu çok sık görülmektedir. Anne-baba-çocuk üçgeni içinde yer alan ilişkiler çocuğun ilk aşamada anlamaya çalıştığı özel bir durum teşkil eder. Yemek pişirme, masa kurma, ütüleme, çocuk bakımı, sohbet etme, doktora gitme vb. etkinlikler evcilik kapsamında gündelik yaşamın senaryoları arasında yer alır. Ayrıca televizyonda gördükleri sahneleri, sözleri tekrarlayıp anlamlandırmaya çalışırlar. Bu oyunların yanı sıra okulculuk, doktorculuk, bakkal, itfaiye vb. oyunlara da yer verilmektedir.Dramatik oyun ve sosyo-dramatik oyun; taklit, sanki öyleymiş gibi, hayal ve sözel etkileşime dayalıdır. Smilansky (1990) bu oyunları değerlendirmede genel çerçeve olarak altı unsur belirlemiştir.Bunlar:* Taklit yoluyla rol alma* Nesnelerle “öyleymiş gibi” oyun oynama* Etkinlik ve durumlarla “öyleymiş gibi” oyun oynama* Rol oyunlarını devam ettirme* Etkileşim* Sözel iletişimOyunun kalitesi ve zenginliği bu unsurların oyunda ne kadar yer aldığına bağlıdır.8. Dramatik Oyun ve Sosyo-Dramatik Oyun Özellikleri Dramatik oyun:Başka biri olduğunu düşünebilmek Rol alma:Bir başkasının davranışlarını ve konuşma kalıplarını taklit etmeGerçek veya hayali aksesuar kullanabilmeKarakterleri ve olayları ilk elden veya dolaylı olarak aktarabilme9. Sosyo-Dramatik Oyunlarda Öğretmenin DesteğiÇocukların sosyal ve duygusal gelişimleri öğretmenin ve yetişkinin oyun ortamında çocuğa farklı gelişim alanlarında vereceği desteğe bağlıdır. Bu destek şu şekillerde verilebilir.

Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını anlamaları* Duygusal olaylarda çocukların düşüncelerini ifade etmelerini desteklemek* Çocukların dikkatini olumlu duyguların yanısıra olumsuz duygularada yoğunlaştırmak* Çocukların konu veya duruma yönelik ifadelerini kabul etmek * Çocukların birbirlerini dinlemelerini teşvik etmek* Çocukların tepkilerini kaydetmek * Ortaya atılan tartışmaları yapılandırmak* Çocukların seçenek önerileri oluşturmalarına yardımcı olmak* Çocukların karar verirken duygularını gözönünde bulundurmanın önemini vurgulamak* Çocukların varsayımlara dayalı karar verme davranışlarına yardımcı olmak* Çocukların duygularını ifade edip bunları sözel olarak ifade etmelerine fırsat vermek*Çocukların insanlar arası benzerlik ve farklılıkları anlamalarını desteklemek* Özellikle planlanmış kişiler arası farklılık ve benzerlikleri vurgulayan deneyimlere yer vermek* Programın her alanında insanların benzer ve farklı olduklarını gösteren bir bakış açısına yer vermek* Sürekli olarak grup içinde farklılıkları anlamaya ve bunu diğer arkadaşlarıyla paylaşmaya teşvik etme

3. Oyun ortamında arkadaşlık kurma becerilerinin gelişimini desteklemek* Başkalarını dinleme ve izleme* Başkalarının davranışlarını okuyabilme* Süregelen bir etkinliğe nasıl katılacağını bilme* Çatışmada uzlaşma becerileri sergileyebilme* İlişki kurmada ilk adımı atabilme* Reddedilme durumunda üstesinden gelebilme* İlişkiyi sürdürebilme* Empati gösterebilme* Geri bildirim verebilme* Fikir üretme ve başkalarının fikirlerine katkıda bulunabilme* Özel davranış ve sosyal beceriler üzerinde tartışabilmeBu belirtilen davranışlar öğretmenlerle çocukların uzlaşması ve karşılık ilkesine bağlı olarak güven ve saygı duyulmasını gerektirmektedir10. Sembolik Ve Dramatik Oyunlarda Görülen Konuşma Türleri

Gıffin (1984) yaptığı gözlemlere dayanarak çocukların 3-7 yaşlarda kullandıkları konuşma türlerini belirlemiştir. Konuşmasız Oyun: Gizli Konuşma:  Oyun Oynarken Yapmakta Olduğu Davranışlar Hakkında Bilgi Verme:  Hikaye Anlatma: Yol Gösterme:  Açıkça Temsil Edilecek Durumları Önermek,Yön Vermek:11. Dramatik Oyunu PlanlamaÇocuklar dramatik oyunları yeterli zaman içinde engellemeden oynamalı ve bazı öneriler dışında yönlendirilmemelidirler. Yardımcı materyaller arasında bebekler, bebek arabaları, giysiler, masa vb. bulundurulmalıdır. Bu materyallerin birden fazla olması çocukların rahatça kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olacaktır. Yine dayanıklı ama basit çok amaçlı kullanıma açık materyaller çocuklarını oyunlarını kolaylaştıracak ve hayal güçlerini uyaracaktır. Dramatik oyunlar saldırgan ve yıkıcı duyguların uygun biçimde ifade edilmesinde olumlu sonuçlar doğurabilir. Çocuklar aldıkları farklı rollerle farklı duyguları sergilerler. Dramatik oyunda gerçek ve hayal, çocuk düşüncesinde birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaz. Çocuğun aklından geçenler gerçek veya gerçek dışı olarak algılanmazDr. Fatih Kataroğlu 02.04.2008

Sosyal Duygusal Alanla Ilgılı Oyunlar Duygusal Alan İle İlgili Etkinlikler Hakkında Bilgiler

Sosyoloji: Toplumsal bilim ya da sosyoloji (Fransızca: sociologie) toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilimdir.
Sosyalizm: Sosyalizm veya eski adıyla iştirâkiyye (katılımcılık) ya da diğer bir anlamıyla toplumculuk, iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan düşünce sistemidir.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti: Sosyaldemokrat Halkçı Parti, (SHP) 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinden sonra Türkiye'de, kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını bünyesinde toparlamak maksadıyla kurulmuş olan siyasi partidir.
Sosyal demokrasi: Sosyal demokrasi, kapitalizmin neden olduğu eşitsizlik ve adaletsizlikleri demokratik sistem içinde kabul edilebilir düzeye indirmeyi amaçlayan siyasi ideoloji.
Sosyalist Parti (Fransa): Sosyalist Parti, (Fransızca: Parti Socialiste, PS), Fransa'nın en büyük sol görüşlü siyasi partisi, 1969'da İşçi Enternasyonali Fransa Bölümü'nün (SFIO - Section Française de l'Internationale Ouvrière) Sosyalist Parti adını almasıyla kuruldu.
Duygusal zekâ: Duygusal zeka veya yaygın İngilizce ifade edilişiyle EQ (Emotional Quotient), bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır.
Duygusal küntlük: Duygusal küntlük, bireylerin duygusal uyaranlara verdiği yanıtın yetersizliğini tarif etmek için kullanılan tıp terimi.
Duygusal Özgürlük Tekniği: Duygusal Özgürlük Tekniği (EFT), psikolojik problemlerin üstesinden gelmek için kullanılan bir alternatif psikoterapi yöntemidir.
NLP (Algısal Davranış Kontrolü): Duyu-Dil Programlama (DDP, ya da neuro-linguistique programlama (NLP)), kişilerin amaçlarına ulaşmaları için "nörolojik programlarını" keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen, tartışmalı bir psikolojik terapi anlayışıdır.
Alanlar: Alanlar (Göktürkçe: As/Ar; Çince Alan/A-Lan/Yancai; eski Yunanca: Ἀλανοί; Latince: Alani/Halani) — Türk dillerde konuşan İskit-Sarmat kökenli göçebe halk.
Alanlarına göre en büyük göller listesi: Alanlarına göre Dünya'nın en büyük gölleri listesi, yeryüzünde yüzölçümü büyüklüğüne göre göllerin sıralanmış bir listesidir.
Oyun: Oyun, genellikle boş vakitleri değerlendirmek için yapılan eğlendirici ve bazen de öğretici faaliyet. Oyun sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:
Oyunlarla Yaşayanlar: Oyunlarla Yaşayanlar, Oğuz Atay'ın yazdığı tek tiyatro oyunu. (2009 yılında Tehlikeli Oyunlar romanı Seyyar Sahne tarafından tiyatro olarak uyarlanmıştır.)
Oyun kuramı: Oyun kuramı, İstatistik biliminin, sosyal bilimlerde (en fazla ekonomide olmak üzere), biyoloji, mühendislik, politik bilimler, bilgisayar bilimleri (temel olarak yapay zekâ çalışmaları üzerinde) ve felsefede kullanılan bir dalıdır.
Duygusal zekâ: Duygusal zeka veya yaygın İngilizce ifade edilişiyle EQ (Emotional Quotient), bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır.
Duygusal küntlük: Duygusal küntlük, bireylerin duygusal uyaranlara verdiği yanıtın yetersizliğini tarif etmek için kullanılan tıp terimi.
Duygusal Özgürlük Tekniği: Duygusal Özgürlük Tekniği (EFT), psikolojik problemlerin üstesinden gelmek için kullanılan bir alternatif psikoterapi yöntemidir.
NLP (Algısal Davranış Kontrolü): Duyu-Dil Programlama (DDP, ya da neuro-linguistique programlama (NLP)), kişilerin amaçlarına ulaşmaları için "nörolojik programlarını" keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen, tartışmalı bir psikolojik terapi anlayışıdır.
İlgili Taraflar: İlgili Taraflar (İng. Both Parties Concerned), ABD'li yazar J. D. Salinger'ın ilk kez 26 Şubat 1944'te Saturday Evening Postta yayınlanan öyküsü.
İlgili minör: İlgili minör, belli bir Majör gam ile aynı donanımı paylaşan natürel minör gama verilen isimdir. Herhangi bir Majör gamın ilgili minörünü bulmak için, o Majör gamın altıncı derecesini bulmak veya gama ismini veren notanın üç yarım ses gerisindeki notayı bulmak yeterlidir.
Sosyoloji: Toplumsal bilim ya da sosyoloji (Fransızca: sociologie) toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilimdir.
Sosyalizm: Sosyalizm veya eski adıyla iştirâkiyye (katılımcılık) ya da diğer bir anlamıyla toplumculuk, iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan düşünce sistemidir.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti: Sosyaldemokrat Halkçı Parti, (SHP) 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinden sonra Türkiye'de, kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını bünyesinde toparlamak maksadıyla kurulmuş olan siyasi partidir.
Sosyal demokrasi: Sosyal demokrasi, kapitalizmin neden olduğu eşitsizlik ve adaletsizlikleri demokratik sistem içinde kabul edilebilir düzeye indirmeyi amaçlayan siyasi ideoloji.
Sosyalist Parti (Fransa): Sosyalist Parti, (Fransızca: Parti Socialiste, PS), Fransa'nın en büyük sol görüşlü siyasi partisi, 1969'da İşçi Enternasyonali Fransa Bölümü'nün (SFIO - Section Française de l'Internationale Ouvrière) Sosyalist Parti adını almasıyla kuruldu.
Uygunsuz Gerçek: Uygunsuz Gerçek, 2006 ABD yapımı belgesel filmdir. Yönetmenliğini Davis Guggenheim'ın üstlendiği film, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un vatandaşları kapsamlı bir slayt gösterisiyle küresel ısınma konusunda eğitmeyi amaçlayan kampanyasına ilişkindir.
Uygunsuzlar (film): Uygunsuzlar (İng. Orijinal adı The Misfits), Türkiye'de Uygunsuzlar adıyla gösterime girmiş bir Amerikan drama filmidir.
Uygun Adım Aşk: Uygun adım aşk dizisi 2009 yılında Altıoklar film şirketine yapılmıştır.FİLMİN KONUSU
Uygun adım: Uygun adım yürüme ve koşma, askerlerin veya askerî düzendeki bir grubun aynı ritmde, ileri hareket etmesi.
Oyun: Oyun, genellikle boş vakitleri değerlendirmek için yapılan eğlendirici ve bazen de öğretici faaliyet. Oyun sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:
Oyunlarla Yaşayanlar: Oyunlarla Yaşayanlar, Oğuz Atay'ın yazdığı tek tiyatro oyunu. (2009 yılında Tehlikeli Oyunlar romanı Seyyar Sahne tarafından tiyatro olarak uyarlanmıştır.)
Oyun kuramı: Oyun kuramı, İstatistik biliminin, sosyal bilimlerde (en fazla ekonomide olmak üzere), biyoloji, mühendislik, politik bilimler, bilgisayar bilimleri (temel olarak yapay zekâ çalışmaları üzerinde) ve felsefede kullanılan bir dalıdır.

Sosyal Duygusal Alanla Ilgılı Oyunlar Duygusal Alan İle İlgili Etkinlikler Etiketleri

sosyal duygusal alanla ılgılı oyunlar, duygusal alan ile ilgili etkinlikler, sosyal gelişime uygun oyunlar, sosyal gelişimle ilgili etkinlik, duygusal alanla ilgili etkinlikler, duygusal gelişimle ilgili etkinlik, sosyal duyğusal alan etkinlikleri, duygusal gelişimle ilgili oyunlar, sosyal duygusal alan ile ilgili oyun, sosyal duygusal alanla ılgılı etkınlık

Henüz yorum yok.

Yorum Ekleyin


× altı = 54