Boşanma Davası İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Boşanma davası ile ilgili bilinmesi gerekenler

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Boşanma davası iki ayrı süreç olarak işler. Bunlardan biri çekişmeli diğeri ise anlaşmalı boşanma davasıdır. Boşanma için tarafların ileri sürdükleri bir çok neden vardır. Kanuna geçmiş ve bilinen boşanma davası nedenleri şu şekildedir;

  • Hayata kast etmek,
  • Zina,
  • Akıl hastalığı durumu,
  • Eşlerin birbirine kötü muamelede bulunuyor olması,
  • Yüz kızartan suçlardan birini işlemiş olmak,
  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması,
  • Anlaşarak boşanmak ve
  • Ayrı yaşamaya karar verme.

Anlaşmalı Boşanmak İçin Neler Gerekli?

Anlaşmalı boşanmak isteyen çiftlerin 1 yıl evli kalmaları gerekmektedir. Evlilik 1 yılı tam doldurmamış ise anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Ancak yukarıda bahsettiğimiz durumlar yaşanıyorsa çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Boşanma Süreci

Boşanmada sürecin başlanması için boşanma dilekçesinin hazırlanması gerekir. Dava açılır ve dilekçe tebliğ edilir ardından ESD araştırması yapılarak cevap dilekçesi oluşturulur ve süreç bu şekilde işlemeye başlar. Ön inceleme de tanıklar dinlenir ve deliller toplanmaya başlanır. Ön incelemeden sonra kararın tebliğ edilmesi istinaf ya da temyiz merciine başvurma süreci de yaşanabilir. Tüm bunların sonucunda karar kesinleşerek nüfus müdürlüğüne işlenir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası dilekçenin verilmesi, tanıkların dinlenmesi ve kararın tebliğ edilmesi süreçlerinin tamamlanması ile yaklaşık olarak 3 ay içinde netice verir.Çekişmeli boşanma davası ise yaklaşık olarak 10- 12 ay sürebilmektedir. Davanın kesinleşmesi ve temyiz edilmesi ile birlikte düşünüldüğünde 20 aya kadar çıkabiliyor. Boşanma davası aile mahkemelerine açılır. Aile mahkemesinin bulunmadığı durumlar da ise asliye hukuk mahkemelerine başvurulur. Başvurmak için 3 nüsha şeklinde dilekçe vermesi ile boşanma süreci başlar.

Boşanma davası için gereken belgeler

Internet ortamının getirdiği kolaylık sayesinde boşanma davası açabilmek için gereken tek belge nüfus cüzdanıdır. Boşanma davası açılırken kanunlarda belirtilen düzene uyulması gerekmektedir. Gerekli şekilde hazırlanmayan dilekçeler davada hak kaybedilmeye neden olabilir.

Eşlerin mahkemeye katılması şart mıdır?

Anlaşmalı olarak açılan davalarda her iki tarafından mahkemede bulunması ve kendi hür iradeleri ile boşanmak istediklerini belirtmeleri gerekmektedir. Çekişmeli davalarda ise tarafların mahkemeye çıkmasına gerek yoktur. Her iki taraf kendileri için vekil görevi gören bir avukat tutabilmektedir.

Yazar: Derya

Bu Konuda Siz Ne Düşünüyorsunuz?