Eğitimde Kadın Erkek Eşitsizliği

Eğitimde kadın erkek eşitsizliği

Eğitimde kadın erkek eşitsizliği üzerine ekonominin canlanması adına atılacak en büyük adım kadın erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmak olacaktır. Ülkemizde yapılan son araştırma sonucuna göre 6 milyon kadın okuma yazma bilmemekte bunun yanı sıra altı yüz bin kız çocuğu ise okula kaydolmamış durumda. Durum böyle olunca ülkemizin birçok yerlerinde kampanyalar düzenlenmekte ve eğitimde eşitliğin sağlanması adına birçok çalışma yapılmaktadır.

Cinsiyetlerin arasında karşılaştığımız en çarpıcı ve dikkat eden eşitsizlik eğitimdir. Bunun kaybolması ve önlenmesi adına düzenlenen kampanyalara destek vermek bu sorunun çözülmesi adına yapılacak çalışmaları hızlandırmak için büyük güç.

Düzenlenen Kampanyalara Ses Ver

Eğitimde kadın erkek eşitsizliğine dur demek için düzenlenen kampanyalar olumlu eylemlerdir.  Eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla atılan bu adımlar yapılacak olan programların geliştirilmesinde büyük payı vardır. Kampanyaların cinsiyet eşitsizliğine getirdiği yararlar ve bu kampanyaların amaçları şu şekildedir;

Kadın erkek eşitsizliğini eğitim politikasına dâhil edebilmek

Eğitim sisteminde oluşan cinsiyet ayrımcılığını daha rahat takip edebilmek

Eğitimin her alanda cinsiyet eşitsizliği altında toplanmasını sağlamak

Millî Eğitim Bakanlığında eşitliği sağlayacak komisyonlar oluşturabilmek

Birçok Eğitim Fakültesinde Toplumsal cinsiyeti konu alan dersleri zorunlu kılabilmek

Daha bilinçli bir toplum temeli oluşturabilmek

Eğitimin her alanına toplumsal cinsiyeti yaygınlaştırabilmek

Kız çocuklarına verilen burs ve yardımların artırılması ve genişletilmesini sağlamak

Eğitimde kadın erkek eşitliği ve ulaşılmak istenen hedef

Eğitimde kadın erkek eşitsizliği sorununu ortadan kaldırmayı başarmak her şeyden önce daha anlayışlı bir toplum temeli atabilmeyi sağlar. Eğitimde kadınların okuma yazma oranını düşürebilmek onları bilime teşvik edebilmek daha iyi bir gelecek için özgür düşünen bireyler yaratmaya benzer. Eğitim alanında tüm eşitlikleri kadın ve erkek bireylerin lehine çevirmek toplumun yücelmesini ve anlayışlı bireyler yetişmesini sağlayacaktır.

Yazar: ugur

Bu Konuda Siz Ne Düşünüyorsunuz?